Mutluluğu paylaşmak

Cep telefonlarının günümüzde kullanıldığı alanlardan önemli bir tanesi de, mutluluğu anında ve anlamlı biçimde paylaşabilmek için cep telefonlarının kullanılmasıdır. Özellikle fotoğraf ve video gönderebilmenin gerek cep telefonu cihazlarındaki, gerekse GSM altyapısı sunan işletmelerin altyapılarındaki gelişmelerle birlikte kolaylaşması ile birlikte, her geçen gün daha fazla insan yaşadıkları anları cep telefonları ile paylaşma yoluna gitmektedirler.

Küreselleşmenin etkilerinin hemen her yere ulaşmasıyla birlikte, herhangi bir düğünde ya da sünnet düğününde, hemen her ailenin birkaç üyesinin yurtdışında yaşamakta olduklarına sıkça şahit olunmaya başlamıştır. Pekçok kişi için bu, yakınlarının başka bir kıtada yaşamakta oldukları anlamına gelmektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak bu kişilerin bir düğün için gelebilmeleri olanaksız olabilmektedir.

Cep telefonları, bu tür durumlar için ideal bir araç olarak karşımıza çıkabilmektedirler. Bulunulan ortama ilişkin fotoğraf ya da videolar anında ya da kısa zaman içerisinde dünyanın öbür ucunda olan kişilerle bile birlikte rahatça paylaşılabilmektedir. Elbette bunun olumlu sonuçlarının yanısıra, olumsuz etkileri de olabilmektedir. Örneğin pekçok disko ya da gece kulubü, girişlerinde cep telefonlarını toplamakta ve bu yolla, içeride görüntü alınmasının önüne geçmeye çalışmaktadırlar.